SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1260/03 af Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) til Kommissionen. Galiciske fartøjers involvering i udviklingen af fiskerisektoren i Brasilien.