2003/400/EF: Rådets afgørelse af 19. maj 2003 om ændring af afgørelse 2001/496/FUSP, afgørelse 2001/41/EF, Rådets afgørelse af 25. juni 1997 og Rådets afgørelse af 22. marts 1999 for så vidt angår de dagpenge, der udbetales til militærpersonale og nationale eksperter, der er udstationeret ved Generalsekretariatet for Rådet