TITJUR Rettens dom (Tredje Afdeling) af 28. september 2010. # Market Watch Franchise & Consulting, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM). # EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om Seroslim som EF-ordmærke - det ældre EF-ordmærke SEROSTIM - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009]. # Sag T-201/08. Market Watch mod OHMI-Ares Trading (Seroslim)