Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2003 af 23. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren