SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-1674/03 af Christos Folias (PPE-DE) til Kommissionen. Afslutning af ESFR og fællesskabsinitiativer.