Sag C-468/01 P: Appel iværksat den 6. december 2001 af Procter & Gamble Company til prøvelse af dom afsagt den 19. september 2001 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-117/00, Procter & Gamble Company mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)