2000/550/EF: Kommissionens beslutning af 15. september 2000 om anden ændring af beslutning 2000/486/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Grækenland (meddelt under nummer K(2000) 2701) (EØS-relevant tekst)