Bekendtgorelse om listen over farlige stoffer ref: Bekendtgorelse n° 439 du 03/06/2002