Kommissionens forordning (EF) nr. 1938/2002 af 30. oktober 2002 om ændring af forordning (EØF) nr. 2273/93 om fastsættelse af interventionscentrene for korn