SKRIFTLIG FRÅGA P-1199/01 från Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) till kommissionen. Kurdistan.