KIRJALLINEN KYSYMYS P-1199/01 esittäjä(t): Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) komissiolle. Kurdistan.