SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-1199/01 af Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) til Kommissionen. Kurdistan.