Meddelelse fra Norge vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (Meddelelse om opfordring til at ansøge om oliekoncessioner på den norske kontinentalsokkel — Tildeling i forhåndsdefinerede områder 2003)