Kommissionens forordning (EF) nr. 2254/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld