SPOERGSMAAL NR. H-973/88 AF LALOR TIL KOMMISSIONEN: FORANSTALTNINGER TIL BEKAEMPELSE AF ALKOHOLMISBRUG