88/578/EØF: Kommissionens beslutning af 24. oktober 1988 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet i Forbundsrepublikken Tyskland i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 797/85 (Kun den tyske udgave er autentisk)