Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 93/2000 af 10. november 2000 om ændring af bilag XIII (transport) til EØS-aftalen