Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2003 af 8. august 2003 om suspension af forordning (EF) nr. 668/2001, (EF) nr. 1500/2001, (EF) nr. 953/2002, (EF) nr. 968/2002, (EF) nr. 1081/2002 og (EF) nr. 2177/2002 om åbning af løbende licitationer med henblik på eksport af byg, som visse interventionsorganer ligger inde med