Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 139/2003 af 7. november 2003 om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen