SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2659/03 af Elisabeth Jeggle (PPE-DE) til Kommissionen. Gentagen udstedelse af certifikater gennem de veterinære myndigheder.