BESLUTNING SOM AFSLUTNING PAA HOERINGEN AF EUROPA-PARLAMENTET OM FORSLAG FRA KOMMISSIONEN TIL RAADET (DOK. C 2-86/85 - KOM(85) 451 ENDEL.) TIL FORORDNING OM AENDRING AF FORORDNING (EOEF) NR. 2950/83 OM GENNEMFOERELSE AF AFGOERELSE 83/516/EOEF OM DEN EUROPAEISKE SOCIALFONDS OPGAVER