Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2689 — 3I/Dansk Kapitalanlæg/Ibsen) (EØS-relevant tekst)