Europa-Parlamentets beslutning om stabilitets- og vækstpagten og resultaterne af Økofin-Rådets uformelle møde i Liège den 22.-23. september 2001