Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2002 af 21. oktober 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager