Bulk Oil (Zug) Forslag til afgørelse fra generaladvokat Sir Gordon Slynn fremsat den 10. december 1985. # Bulk Oil (Zug) AG mod Sun International Limited og Sun Oil Trading Company. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Forenede Kongerige. # Kvantitative restriktioner inværksat af Det Forenede Kongerige på udførelsen af råolie til tredjelande (Israel) - lovlighed efter den fælles handelspolitik - lovlighed efter aftalen EØF - Israel. # Sag 174/84. TITJUR