EFTA-Tilsynsmyndighedens henstilling nr. 68/00/KOL af 24. marts 2000 om et koordineret program for den offentlige kontrol med levnedsmidler for 2000