Kommissionens forordning (EØF) nr. 2738/86 af 3. september 1986 om fastsættelse for perioden 1986/87 af visse koefficienter, der gælder for korn, der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikkevarer