Sag T-269/02: Sag anlagt den 2. september 2002 af Pepsico Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)