Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 15. maj 2003 i sag C-483/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik ("Traktatbrud — direktiv 96/29/Euratom — beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling — ufuldstændig gennemførelse")