SKRIFTLIG FRÅGA E-0753/02 från Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) till kommissionen. EU:s anslutning till IATTC.