SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0753/02 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie. Toetreding van de EU tot de IATTC.