Rådets forordning (EØF) nr. 2840/89 af 18. september 1989 om gennemførelse af afgørelse nr. 1/ 89, truffet af Den Blandede Komité EØF-Island om ændring af protokol nr. 3 angående definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angående metoderne for administrativt samarbejde, og fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til den fælleserklæring, som er knyttet til afgørelse nr. 1/88, truffet af Den Blandede Komité EØF-Island