SPØRGSMÅL nr. 54 (H-0806/99) af Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ til Kommissionen. Kommissionens holdning til støtten til kulmineindustrien i Spanien