Kommissionens forordning (EF) nr. 456/2002 af 14. marts 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager