2002/999/EF: Rådets afgørelse af 11. december 2002 om indgåelse af aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Senegal om fiskeri ud for Senegals kyst, for perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2006