Kommissionens forordning (EF) nr. 2287/2001 af 23. november 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation