Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 13. februar 2003 i sag C-75/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg ("Traktatbrud — direktiv 92/43/EØF — bevaring af naturtyper — vilde dyr og planter")