Europa-Parlamentets beslutning om supplerende sygesikring (2000/2009(INI))