Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.1674 — Maersk/Ect) (EØS-relevant tekst)