SKRIFTLIG FORESPOERGSEL NR. 1862/86 AF FRANCOIS ROELANTS DU VIVIER TIL KOMMISSIONEN: OFFENTLIGGOERELSE AF DE INFORMATIONSRAPPORTER, SOM STATERNE SKAL FREMSENDE I HENHOLD TIL DIREKTIVERNE