Sag C-96/01 P: Appel iværksat den 27. februar 2001 af Galileo Company og Galileo International, LLC til prøvelse af kendelse afsagt den 15. december 2000 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-133/99, Galileo Company og Galileo International, LLC, støttet af Amadeus Global Travel Distribution SA, mod Rådet for Den Europæiske Union, støttet af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber