SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-3056/00 af Ilda Figueiredo (GUE/NGL) til Kommissionen. Fjernelse af støtten til oprindelige kvægracer i Portugal.