Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/82 af 23. december 1982 om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for tunfisk