Kommissionens forordning (EF) nr. 1584/2002 af 5. september 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker