Anmeldelse af sammenslutningsaftale (Sag COMP/JV.54) (EØS-relevant tekst)