Sag T-150/03: Sag anlagt den 30. april 2003 af Jose Maria Sison mod Rådet for Den Europæiske Union