Дело T-354/20: Решение на Общия съд от 24 март 2021 г. — Kfz-Gewerbe/EUIPO — The Blink Fish (Изображение на риба) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща риба — По-ранна национална словна марка „BLINKA“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на сходство между знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Задължение за мотивиране — Член 94, параграф 1, първо изречение от Регламент 2017/1001)