Domstolens dom af 5. november 2002 i sag C-325/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland ("Frie varebevægelser — foranstaltninger med tilsvarende virkning — kvalitets- og oprindelsesmærke")