SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0999/00 af Neil MacCormick (Verts/ALE) til Kommissionen. Færgeforbindelser i fjerntliggende områder.