Verordening (EEG) nr. 3509/84 van de Commissie van 13 december 1984 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge